Europejska Fundacja
Edukacyjno-Sportowa
"Akademia Rozwoju"

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
EDUKACJA
SPORT

Nasze projekty

Jesteśmy zaangażowani w partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej młodych ludzi oraz promocji wartości i tradycji kulturowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Nasza Fundacja z powodzeniem zrealizowała już ponad 200 projektów,
w których wzięło udział ponad 15 000 młodych ludzi! 

Program Stypendialny


Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Wystawy i happeningi kulturalneProjekt lokalny Fundacji

Inicjatywa „Galeria na płocie”Projekt lokalny Fundacji

Podobieństwa i różnice – nasza Europejska kultura


Projekt w ramach programu Erasmus+

Możesz być zmianą – Wolontariat Ekologiczny


Projekt w ramach programu Erasmus+

Nie ma planety B!Projekt w ramach programu Erasmus+

Nasi Partnerzy 

Blisko współpracujemy z wieloma podmiotami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz kultury i sztuki np. z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Akademickim Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej. Członkowie naszej Fundacji od wielu lat realizują projekty kulturowe i edukacyjne w Warszawie, m.in. kursy muzyczne i muzyczne spotkania na Bielanach, Żoliborzu i Woli, również w przestrzeni otwartej, np. parkach miejskich oraz inicjatywy sportowe na Śródmieściu, Żoliborzu czy Białołęce. Współpracujemy też od wielu lat z domami kultury wspierając lokalne przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej!