Erasmus+

Nasze projekty

Nasza Fundacja realizuje projekty w ramach programu Erasmus+. Są to projekty mobilności w ramach sektora Młodzież dotyczące zarówno mobilności osób pracujących z młodzieżą jak i samej młodzieży.

Nasza Fundacja realizowała projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Były to projekty z sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. W ramach projektów uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w praktykach zawodowych za granicą.

O Programach

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne!

Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl