Instalacja artystyczna Červený kláštor (Czerwony klasztor)

WARSZTATY GRUNDTVIG 2014

Organizator: SAPS, no, Preszów, Jarková 63

Miejsce: Czerwony Klasztor, Słowacja (http://www.pieniny.sk/ciele/cklastor/en.html)
Czas trwania: 14. – 22.06. 2014

Język warsztatów: angielski

Grupa docelowa: przedstawiciele stowarzyszeń (lig) osób niepełnosprawnych (wzrokowych lub słuchowych) upośledzeni, niemy), grafolodzy, nauczyciele języków (i/lub lingwiści), graficy, kulturolodzy, historycy

Działania projektu:

Głównym celem projektu było stworzenia miejsca do „czytania” dla osób niedowidzących, przeprowadzanie warsztatów o tematyce dostępności miejsc kultury dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie graficznych propozycji piktogramów akustycznych umożliwiających zrozumienie miejsca, w którym się znajduje osoba niedowidząca, bądź niewidoma. Ideą było łączenie miejsc i ludzi by mogli zrozumieć gdzie są i co widzą bez tradycyjnego tekstu. Celem naszego działania było aby osoby niedowidzące mogły cieszyć się miejscami kultury i sztuki. Warsztaty te miały również na celu stworzenie zestawu „obrazów” – piktogramów uniwersalnych dla każdego języka czy kultury. Jednocześnie stworzyliśmy system piktogramów akustycznych dla osób niewidomych. W ramach promocji i upowszechniania rezultatów naszych działań stworzone przez nas instalacje umieszczone zostały na terenie Muzeum Červený kláštor, gdzie zostały przetestowane i są częścią stałej wystawy odwiedzanej przez wielu zagranicznych turystów. W ten sposób każdy odwiedzający może zobaczyć rezultaty naszego projektu. Ponadto muzeum udostępnia zwiedzającym formularze oceny, w których wskazać mogą przydatność piktogramów i zasugerować ich ulepszenie.