Life on Screen – Understanding Millennials

English version below 🙂

W ramach projektu w dniach 22-28 kwietnia 2019 odbył się Training Course „Life on screen – Understanding Millennials”. Głównym tematem projektu jest wykorzystanie mediów społecznościowych w naszej codziennej pracy z młodzieżą.

Na zajęciach mamy okazję poznać nowe metody pracy, które z pewnością wykorzystywać będziemy w naszych projektach. W projekcie uczestniczy 9 krajów partnerskich, więc mamy także okazję bliżej poznać nowe kultury i zmienić naszą perspektywę spojrzenia na dany problem.

Dziękujemy naszemu partnerowi Prisms Malta za wspaniałą organizację i nową wiedzę!

As part of the project 22 – 28 April 2019, Training Course „Life on screen – Understanding Millennials” took a place. The main theme of the project is how to use social media in our daily work with young people.

We have the opportunity to learn new methods of work during workshops, which we will certainly use in our projects. The project involves 9 partner countries, so we also have the opportunity to get to know new cultures and change our perspective on different problems.

We thank our partner Prisms Malta for great organization and new knowledge!