Planet 1st!

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus +, numer projektu 2014-3-PL01-KA105-013591.
Czas trwania projektu: 5 miesięcy (27-01-2015 – 27-06-2015)

1. wymiana – Zakopane 24.02-03.03.2015
2. wymiana – Poronin 21.04-28.04.2015

Project data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus +, project number 2014-3-PL01-KA105-013591.
Project duration: 5 months (27-01-2015 – 27-06-2015)

1. exchange – Zakopane 24.02-03.03.2015
2. exchange – Poronin 21.04-28.04.2015

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)
– Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj (Chorwacja)
– VsI Inovaciju biuras (Litwa)
– ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT (Włochy)
– Asociatia Tinerii 3D (Rumunia)
– Education 21st Century Foundation (Bułgaria)

Project partners:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Poland)
– Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj (Croatia)
– VsI Inovaciju biuras (Lithuania)
– ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT (Italy)
– Asociatia Tinerii 3D (Romania)
– Education 21st Century Foundation (Bulgaria)

Opis projektu:

Tematyka projektu porusza kwestie wartości związanych z bliskością natury oraz wykorzystaniem zasobów jakie daje nam naturalne środowisko w sposób nie wpływający destruktywnie na walory przyrodnicze. Chcemy pokreślić korzyści jakie niesie ze sobą ochrona środowiska w kontekście ogólnie pojętego ludzkiego dobrostanu oraz rozwoju jednostki. Poprzez aktywności organizowane na świeżym powietrzu będziemy promować wśród młodzieży świadomość ekologiczną oraz podkreślać jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz pozostawienie go w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Celem projektu jest również poruszenie tematyki dialogu międzykulturowego – uczestnicy poprzez kontakty z rówieśnikami z innych krajów, wymieniać się będą doświadczeniami, nabywać będę wiedzę o innych krajach, ich kulturach i tradycjach. Wspólna praca w wielonarodowych grupach będzie pomagać nam burzyć stereotypy, wspierać kształtowanie się wśród młodzieży postawy tolerancji i zrozumienia dla różnorodności. Podczas realizacji wymian stosować będziemy metody edukacji nieformalnej realizując aktywności takie jak gry i zabawy integracyjne, warsztaty, dyskusje, gry symulacyjne, burze mózgów, gry na orientacje oraz techniki teatralne.

Project description:

The project associated 72 people from 6 different countries: Poland, Romania, Bulgaria, Croatia, Italy and Lithuania. Participants discussed how young people can support enviromnental protection and how to take advantage of values that nature gives us without destructive influence on it. We raised the issue environmental awareness through outdoor activities. Our project was a great chance to share good practices regarding environmental protection and experience from our countries since in every single one of them enviromnental issues are tackled in a different way.
Spending a week in Poland gave all of the participants new ideas about nature protection and empowered them to do ”something good” in their local communities. We focused on supporting active participation during all stages of project from planning to implementation and follow-up in order to show young people that only beeing active can help them to change their local communities and their way of perceiving environmental protection issues. Apart from main topic we focused on the mutlicultural aspects of the project. For some of the participants our project was the first chance to work in international environment, learn about other cultures and lifestyles. While working together in international groups they had a chance to compare their way how they see the surrounding worlds with their peers from other countries, see how much they have in common. This helped us break stereotypes between groups from different countries supporting tolerance and mutual understanding between nations. During the project we focused on using non formal education techniques such as creativity workshops, integration games, discussions, brainstorming, theatre techniques, orientation games and outdoor activities since they are the most effective ways of working with youth.

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union