O Fundacji

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa „Akademia Rozwoju” to organizacja działająca od 2014 roku (a jako grupa nieformalna od 2011 r.) na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Naszą misją i głównym celem jest promowanie wartości kulturowych i europejskich, tworzenie warunków dla rozwoju sektora NGO oraz inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na kulturę, tradycje, prawa człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promowanie wartości europejskich zwłaszcza w dziedzinie kulturalnej. Skupiamy się również na wzmocnieniu współpracy między organizacjami pozarządowymi, środowiskiem biznesowym i władzami, w celu wzmocnienia procesu usuwania barier społeczno-kulturowych w integracji społecznej. Jesteśmy zaangażowani w międzynarodowe partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej młodych ludzi oraz promocji wartości kulturowych krajów członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy.

Jako organizacja pozarządowa zorganizowaliśmy i współorganizowaliśmy ponad 200 projektów lokalnych i o zasięgu europejskim dotyczących kultury, które łącznie zgromadziły ponad 15000 młodych ludzi w całej Europie. W naszej codziennej pracy korzystamy z innowacyjnych narzędzi nieformalnych opartych na zainteresowaniach młodzieży, aby uzyskać ich aktywny udział. Prowadzona przez Fundację działalność jest odpowiedzią na potrzeby zarówno członków naszej organizacji jak i partnerów, z którymi współpracujemy. Przygotowując i tworząc kolejne projekty związane z kulturą i sztuką chcemy także odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa, które w dzisiejszych czasach jest bombardowane ze wszystkich stron nowymi informacjami. Koncepcją naszych działań jest stworzenie płaszczyzny do rozwijania pasji, swobodnej dyskusji, ścierania się poglądów, a także refleksji i poszerzania horyzontów. Cele naszej Fundacji wybrane zostały poprzez dogłębną analizę aktualnych potrzeb lokalnych, członków naszej Fundacji oraz naszych partnerów, a na przestrzeni lat prowadzenia działań i angażowania się również w inicjatywy sportowe czy przeciwdziałające bezrobociu zyskaliśmy bardzo duże doświadczenie nie tylko w zakresie pozyskiwania środków na działania lokalne ale i w zarządzaniu projektami.

Główne cele działalności Fundacji:

I. Promocja wartości kulturowych i tradycyjnych

II. Wsparcie młodych artystów i rozwijanie ich pasji poprzez tworzenie miejsc użytecznych społecznie i dostępnych publicznie

III. Promocja obywatelstwa europejskiego i jego wartości historycznych oraz kulturowych

IV. Tworzenie środowiska do rozwijania pomysłów i działań wspierających dialog międzykulturowy

V. Usuwanie przeszkód w procesie integracji społecznej poprzez działania na rzecz kultury i poszerzania horyzontów

VI. Promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym grup docelowych działań Fundacji

VII. Ustanowienie funduszu wsparcia działalności młodych artystów skupionych przy naszej Fundacji

VIII. Promowanie sztuki i kultury w środowiskach lokalnych niezwiązanych z branżą artystyczną

IX. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i angażowanie ich w życie kulturalne

X. Działania na rzecz upowszechniania sztuki jako dostępnej dla wszystkich środowisk, nie tylko artystycznych

Pandemia COVID-19 bardzo mocno wpłynęła na każdy aspekt życia wszystkich ludzi, a realizowane przez nas działania mają na celu wsparcie społeczeństwa w tym ciężkim czasie. Szeroko pojęta kultura i sztuka towarzyszą nam od setek lat, to one były zawsze motorem do zmian, odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, ucieczką od problemów czy też najzwyczajniej upustem emocji. Nasze działania mają na celu wyzwolić kreatywność, poszerzyć horyzonty i dać stworzyć nową przestrzeń dla sztuki, gdzie każdy będzie czuł się swobodnie.