Uwaga – Zmiany! Warning – Change ahead!

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, numer projektu FPL1-054-2015.

Czas trwania projektu: 4 miesiące (2015-06-01 – 2015-09-28)

Wymiana – Poronin 21.08-28.08.2015

Project data:

Project implemented by the European Foundation for Education and Sport and financed by the Polish-Lithuanian Youth Exchange Fund, project number FPL1-054-2015.

Project duration: 4 months (2015-06-01 – 2015-09-28)

Exchange – Poronin 21.08-28.08.2015

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)
– Mykolo Romerio Universiteto Studentų Atstovybė (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)
– Students’ Representative Body of Mykolas Romeris University (Lithuania)

Opis projektu:

Uczestnikami naszego projektu była młodzież z Polski oraz Litwy – razem 24 osoby. Głównym tematem projektu były zagadnienia związane z tożsamością europejską, w połączeniu z tożsamością narodową i kulturową. Projekt poruszał również tematykę rasizmu oraz ksenofobii. Wymiana trwała 7 dni. Działania realizowane były w formie warsztatów, zabaw i gier integracyjno – sportowych, dyskusji panelowych, energizerów, projekcji filmowych oraz spotkań refleksyjnych – uczestnicy mieli możliwość w oparciu o własne doświadczenia i zdobytą wiedzę podzielić się z innymi uczestnikami swoimi nowo nabytymi umiejętnościami oraz spostrzeżeniami, co mamy nadzieję, pozwoli młodzieży w przyszłości na ich wykorzystanie w przyszłych działaniach. Chcemy, aby uczestnicy podjęli aktywne działania na rzecz kształtowania wśród młodych ludzi świadomości europejskiej, związanej z tworzeniem wspólnoty europejskiej, nie zapominając jednocześnie o podkreśleniu potrzeby kultywowania własnych tradycji i przedstawienie istotnych elementów kultury narodowej stanowiącej o jej odrębności.

Project description:

In the youth exchange „Warning – Change ahead!” participants were young people from Lithuania and Poland (24 people together) The basic topic of this youth exchange was a question of our European identity and ideas of its moulding on the background of necessity keeping of our national and cultural identity. It’s especially important in this case, Poland and Lithuania, as two neighbours with common and rich history and tradition. This youth exchange also raised xenophobia and rasism topics, commonness spreeding between youngsters and reasons of unawareness, why its exist and how was created. Project lasted seven days. During this time many kinds of events took place, like: workshops, integration-sports games, panelsdiscussions, ice-breakng and team-building games, energizers, movie-projections and reflection groups = participants had an oportunity to share with others their own ideas, experience and knowledge captured during this exchange, which could be also used in next projects also on local level.