Wolontariat & Ekologia

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową „Akademia Rozwoju”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, numer projektu 2023-3-PL01-KA152-YOU-000177717
Czas trwania:

 1. Wymiana młodzieży: 21-30.04.2024 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports, funded by European Union, project number 2023-3-PL01-KA152-YOU-000177717

Project duration: 

 1. Youth Exchange: 21-30.04.2024

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa „Akademia Rozwoju” (Polska)

– Asociacija „Draugystės mazgas” (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Asociacija „Draugystės mazgas” (Litwa)

Opis projektu:

Realizując oddolne inicjatywy i pracując u podstaw możemy wpływać na świadomość młodych ludzi w obszarze ekologii, pokazać im nowe możliwości zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatycznymi, a także uświadomić młodym ludziom jak ważna w dzisiejszych czasach weryfikacja informacji pojawiających się w Internecie i problem „fake news”. W poszukiwaniu inspiracji do tego projektu kierowaliśmy się nie tylko naszym dotychczasowym doświadczeniem, ale także potrzebami społeczności lokalnej. Dodatkowo, obserwujemy szereg zagrożeń związanych z degradacją środowiska naturalnego spowodowaną działalnością człowieka, takie jak niszczenie bioróżnorodności ekosystemów, zanieczyszczanie oceanów, masowa deforestacja czy eksterminacja zagrożonych gatunków. W związku z tym, zespół młodzieżowy postanowił przygotować projekt, który będzie miał na celu edukację zarówno uczestników projektu, jak i społeczności lokalnej na temat ekologii, zmian klimatu oraz wpływu ludzkiej działalności na środowisko.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości uczestników na temat działań, które można podjąć na szerszą skalę, aby przyczynić się do ochrony środowiska. Chcemy, aby udział w tej wymianie był dla jego uczestników jedynie początkiem i zachęceniem do dalszych działań na rzecz ekologii w swoim otoczeniu.


Główne cele projektu obejmują:

 • Podniesienie świadomości ekologicznej młodych ludzi
 • Promowanie ochrony przyrody, pro-ekologicznych zachowań i wolontariatu ekologicznego
 • Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej, w tym mieszkańców Poronina oraz środowisk, z których pochodzą
  uczestnicy projektu, w kwestiach związanych z ekologią, klimatem i konsekwencjami ludzkiej działalności
 • Stworzenie narzędzi do promowania zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa młodzieży
 • Stworzenie filmu, który poruszy tematykę ekologii oraz pokaże, jak zwykli ludzie mogą przyczynić się do ochrony
  środowiska
 • Opracowanie konspektów zajęć edukacyjnych skierowanych do młodzieży, dotyczących ochrony środowiska
 • Wolontariat ekologiczny w Tatrzańskim Parku Narodowym